Primstaven og mattradisjoner

Oppland Bonde- og Småbrukarlag får 250.000 kroner til prosjektet Fra jord til bord.

Oppland Bonde- og Småbrukarlag arbeider aktivt med kunnskapsformidling knyttet til ressursutnytting, lokal foredling, tradisjonsbevissthet og globale perspektiver på matforsyning og bærekraft. Deres innsats rettes særlig mot opplysning overfor barn og unge i grunnskolealder. Prosjektet Fra jord til bord har som formål å skape bevissthet og holdninger blant barn og unge om sammenhengen mellom jordbruk, matforsyning, matkultur, religiøsitet, forvalteransvar og vern om skaperverket. De vil tilbakeføre kunnskap om matproduksjon, mattradisjoner og matkultur som et bindeledd mellom fortid, samtid og framtid. Prosjektet utvikles og gjennomføres i samarbeid med Gausdal, Øyer og Smestad ungdomsskoler. Prosjektet bygges opp med utgangspunkt i følgende pedagogiske bærebjelker: Primstavens messe- og helligdager, årstidsfaser, vekst- og høstesesong, lokale råvarer og mattradisjoner, innhenting av kunnskap og erfaringer fra ressurspersoner i aldersgruppa 70 – 90 år, lokal folkemusikk med funksjon som bruks- og arbeidsmusikk i det førindustrielle bondesamfunnet samt globale perspektiver på matforsyning og bærekraft.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?