Produksjon av et guidehefte og et aktivitetshefte

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus får 400.000 kroner til utarbeidelse og produksjon av et guidehefte og et aktivitetshefte.

Forbundet vil arbeide for å verne naturen og sikre livsmiljøer slik at menneskelig virksomhet ikke overskrider tålegrenser i naturen. De ønsker et samfunn hvor livsgrunnlaget og livsmangfoldet er sikret for framtidige generasjoner, og hvor naturens egenverdi legges til grunn for arbeidet med å øke menneskers respekt og kjærlighet for den. Forbundet er i gang med å ferdigstille en transportabel naturutstilling som de tidligere har fått støtte til, og de ser et behov for å lage et guidehefte til de som viser frem utstillingen. Dette vil gjøre det lettere å formidle naturkunnskapen rundt artene. Videre ønskes det å utarbeide et aktivitetshefte for barn som deltar på utstillingen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?