Produksjonsverksted for kunstnere

Fellesverkstedet fikk 5,5 millioner kroner i 2016 til ombygging av lokaler til verksted for kunstproduksjon.

På frivillig basis driver foreningen et produksjonsverksted, åpent for alle, for gjennomføring av store og kostnadskrevende kunstprosjekter. De fokuserer på kvalitetsproduksjon og kompetanseformidling til uerfarne brukere.

Nå har de kjøpt nye lokaler i Seilduksgata 29 som trenger omfattende renoveringsarbeid og istandsetting.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?