Program for kunsttalenter

Programmet “Art Ex, Programme of Excellence in Performing Arts” ble i 2016 tildelt til sammen 8 millioner kroner over fire år, det vil si 2 millioner kroner årlig fra 2016-2019.

Programmet skal ivareta de mest talentfulle innen utøvende kunstfag i overgangen mellom fullført utdanning og etablering av en internasjonal karriere. Programmet er i regi av Norges Musikkhøgskole og Talent Norge. Kunsthøgskolen i Oslo og Den norske filmskolen vil inngå i styringen av prosjektet.

Hver programdeltager får, gjennom blant annet coaching, mentoring og seminarer, mulighet til å videreutvikle sitt talent og nettverk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?