Program for unge utøvere

Ungdomssymfonikerne får 750.000 kroner til Unge utøvere 2021-23

Ungdomssymfonikerne mottar ensembletøtten til å videreutvikle US Chamber Orchestra. Ungdomssymfonikerne har siden 1973 vært en viktig møteplass og inspirasjonskilde for unge musikere. Orkesteret har som mål å utdanne neste generasjon orkestermusikere og å være i forkant på hvordan konserter skal formidles og orkester skal drives. Orkesteret har 5-10 konserter hvert år til glede for mellom fire og fem tusen publikummere.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?