Program for unge utøvere

KORPSNETT NORGE fikk 1.200.000 kroner til program for Unge utøvere 2021-23

Det gjennomføres i satsingen dirigentkurs for unge dirigenter, mentorordning og ledertrening for unge musikere, samt en satsing på fellesrepertoar for skolekorps og styrkeorkester og bestillingsverk fra unge komponister.

Korpsnett Norge (KNN) er en demokratisk medlemsorganisasjon for musikkorps og andre musikkensembler. Organisasjonen vokser og har i dag ca 3300 medlemmer over hele landet fordelt på over 116 lokallag.

Organisasjonen er generasjonsoverspennende og medlemmene er skolekorps, voksenkorps, generasjonskorps, studentkorps, trommekorps og noen mindre ensembler. Det legges stor vekt på barne- og ungdomsarbeidet og de fleste prosjekter og kurs er rettet mot skolekorps og rekruttering til skolekorps.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?