Program for unge utøvere

STIFTELSEN DET NORSKE KAMMERORKESTER får 600.000 kroner til Unge utøvere 2021-23

Det Norske Kammerorkester har i 40 år vært arnested for utvikling av norske musikere, og da spesielt strykere. Med det høye nivået på unge strykere i dag er det ønske blant musikerne å lage et tilbud for unge musikere. Veiviserporgrammet er rettet mot 6 unge strykere i aldersgruppen 15-22 år som med veiledning fra mentorene Terje Tønnesen, Ida Bryhn og Audun Sandvik skal bidra inn i 3 av Kammerorkesterets produksjoner årlig.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?