Prosjekt Kurt Schwitters og Norge

Romsdalsmuseet/Henie Onstad kunstsenter fikk 1.8 millioner kroner i 2011 til prosjektet Kurt Schwitters og Norge.

Sammen med Henie Onstad Kunstsenter og Romsdalsmuseet ønsker Sparebankstiftelsen å gi Kurt Schwitters en større plass i norsk kunsthistorie.

De tildelte midlene skal brukes til etablering av eget Schwitters-rom på Henie Onstad Kunstsenter, flytting og konservering av Schwitters Merzbau på Hjertøya utenfor Molde samt oppføring av en kopi av Grosse Merzsaule ute på Hjertøya.

Sparebankstiftelsen ønsker å stimulere til konservering, forskning, publikasjoner mm omkring Schwitters kunstnerskap. Uavhengig av de her avsatte midlene, erverver Sparebankstiftelsen DNB kontinuerlig verk av Schwitters med sikte på utlån til Henie Onstad Kunstsenter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?