Prosjekt uteområdet

FAU SOKNA fikk 282 285 kroner til å utvikle sosial møteplass for nærmiljøet i 2024

Oppholdsarealene rundt skolene er hovedsakelig tilrettelagt for ballspill, og mangler variasjon og universell utforming. Dette ønsker FAU Sokna å gjøre noe med. Skoleområdet er det naturlige samlingspunkt for nærområdet også etter skoletid. Her møtes barn, unge og voksne til trening og sosial samvær. Prosjektet er et samarbeid mellom FAU, Ringerike kommune, Sokna Utvikling og Soknedalen Idrettslag. Elevrådet godt koblet på. Prosjektet er også en del av HOPP – helsefremmende Oppvekst i Ringerike kommune. FAU Sokna har fått tildelt 282 285 kroner til å utvikle denne sosiale møteplassen for nærmiljøet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?