Prosjekter av og for ungdom

VIBRO fikk 535.000 kroner i 2014 til skolelanseringer, ungdomsmagasin og utstilling.

Organisasjonen VIBRO – Vi Bryr Oss, består av samfunnsengasjert ungdom som ønsker å gjøre en forskjell i samfunnet. De jobber for å stimulere til aktiv deltagelse av ungdommer i samfunnet gjennom ulike former for prosjektarbeid.

Høsten 2013 startet de filmprosjektet “Nye Forbilder”, som består av 10 episoder hvor utvalgte rollemodeller med flerkulturell bakgrunn følges. Deres historie kan være med på å inspirere andre unge i dagens samfunn.

Prosjektet skal lanseres på flere videregående skoler for møte enda flere ungdommer. Dokumentarserien skal også fremvises på en større utstilling i Oslo sommeren 2015. Planene er mange, og en av dem er at de skal starte et eget ungdomsmagasin av og for ungdom, hvor ungdommene selv skriver om det som opptar dem. Formålet til magasinet skal også være å formidle kunnskap og erfaringer rundt det å være skribent i et magasin.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?