Prosjektet Overvann i by som en felles ressurs

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) får 350.000 kroner til grønne tiltak, teknisk installasjon og demonstrasjons- og formidlingsmaterial.

NIVA er et nasjonalt forskningsinstitutt med arbeidsområde innen bruk og vern av vann og jobber med et bredt spekter av miljø-, klima- og ressursspørsmål med tverrfaglige tilnærminger. I samarbeid med Sogn Hagekoloni, Oslo kommune Vann- og avløpsetaten og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har de satt i gang prosjektet Overvann i by som en felles ressurs (Oby). Prosjektet er et demonstrasjons- og formidlingsanlegg som skal stimulere til nysgjerrighet og læring om overvann i bymiljø. Gjennom presentasjon av naturbaserte løsninger vil tiltakene være til glede for nærmiljøet og løse en praktisk utfordring med overvann i området. Det søkes om støtte til den tekniske utformingen av prosjektet samt til produksjon av demo- og formidlingsmaterial.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?