Prosjektor for scene

DIORAMA SANG, DANS OG DRAMA får 80000 kroner til prosjektor

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?