Prosjektrom til Steilene Kunstfyr

Steilene Kunstfyr fikk 200.000 kroner i 2012 til prosjektrom til kunst- og kulturformidling.

Dette er et kunst- og kulturformidlingsprosjekt som søker å kombinere kunstformidling og -utfoldelse med kulturarv. 700 barn og unge kommer til Steilene Kunstfyr hvert år. Elevene møter kunst knyttet til fyret og får innføring i ulike male- og tegneteknikker.

Elevene får gjennom foredrag, film og foto innblikk i fyrets historie fra 1837 til i dag. Gjennom maling og tegning får de muligheten til selv å reflektere visuelt over de inntrykkene de får fra fyret, historien og naturen. På slutten av dagen samles alle elevarbeidene i en utstilling.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?