Publikumsbygg på Bjerkebæk – Sigrid Undsets hjem

Sparebankstiftelsen har gitt en million kroner til det nye publikumsbygget på Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem.

Bjærkebæk, på Lillehammer, var Sigrid Undsets hjem fra 1919 til hun døde i 1949. Her hadde hun det meste av sin litterære produksjon.

Arbeidene med å restaurere og innrede husene slik de var på Undsets tid ble påbegynt i 1997 og pågår fremdeles.

Byggingen av nytt publikumsbygg på Bjerkebæk, tegnet av Carl-Viggo Hølmebakk, startet opp i januar 2006. Ferdigstilling skjer i løpet av januar 2007, og 20. mai 2007 åpnes Bjerkebæk for publikum.

Sparebankstiftelsen har gitt en million kroner til det nye publikumsbygget på Bjerkebæk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?