PublikUng videreutviklingsprosjekt

PUBLIKUNG fikk 100 000 kroner til utviklingsprosjektet PublikUng i 2024

PublikUng har fått tildelt midler til utviklingsprosjektet PublikUng.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?