Pusterom i naturen for sykehuspasienter

Stiftelsen Friluftssykehuset fikk 3 millioner kroner i 2016 til bygging av “friluftssykehus” ved Kalnes sykehus i Sarpsborg.

Friluftssykehus er hytter på sykehusområder, som er ment å brukes til behandling på dagtid og som et sted for rekreasjon for pasienter og pårørende på kveldstid.

Forskning viser at å trekke naturen inn i terapi og sykdomsbehandling har positiv effekt på sykdomsforløpet, i tillegg til at det øker den generelle trivselen og er bra for psyken.

Gjennom tiltaket vil de trekke naturen inn i behandlingen, og gi pasienter og pårørende et pusterom i naturen, i trygge omgivelser nær sykehuset.

Se også friluftssykehus på Facebook

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?