Quiltelag med hjertevarme

Varna Quiltelag får 5.000 kroner til materiell for produksjon av hjerteputer og toalettmapper.

Laget har 50 medlemmer og har møter hver tredje mandag i måneden. De siste to årene har de hatt to gode prosjekter som de ønsker å videreføre, og som gleder personer i sårbare situasjoner. Prosjektene går ut på å sy “hjerteputer” til brystkreftopererte og å lage toalettmapper til de som oppsøker krisesenteret i Moss.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?