Racket- og flerbrukshall til indre Østfold

MYSEN TENNISKLUBB får 260000 kroner til 2 tennisbaner og mobilt dekke til andre idretter

Mysen Tennisklubb har per i dag 70 aktive medlemmer i alle aldre. Klubben er igang med etablering av en racket- og flerbrukshall som et attraktivt tilbud til dagens og kommende generasjoner. Hallen skal tilpasses flerbruk med tennis, squash, bordtennis og bowls som basisaktiviteter. I tillegg åpner hallen for andre idretter og trimaktiviteter, samt møtevirksomhet og andre arrangementer. Klubbens hovedmål er å rekruttere flere medlemmer til klubben ved å tilrettelegge et bredt tilbud av aktiviteter, primært for målgruppen barn og ungdom. Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjektet med midler til 2 tennisbaner i hallen og et mobilt dekke for andre idretter. Selve hallen finansieres gjennom spillemidler, Eidsberg kommune, og lokalt næringsliv.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?