Råde BMX klubb

Råde BMX klubb får 1.290.000 kroner til belysning til nyoppført bane. Klubben har opplevd sterk vekst den siste tiden og sammen med Fredrikstad og Råde kommune ønsker de å etablere en BMX-bane, til bruk både for nybegynnere og for de som konkurrerer i idretten.

En tilsvarende bane finnes kun på Vestlandet per i dag. Klubben drives med stor dugnadsglede og aktiviserer mange barn og unge. Den planlagte banen skal ligge i tilknytning til idrettsparken i Råde og vil være tett på Råde ungdomsskole. BMX-anlegget vil bli et kompetansesenter for Øst-Norge og vil være et bidrag til utvikling av sporten.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?