Rådhusgaten 7 i Kvadraturen

SELSKABET FOR OSLO BYES VEL får 1000000 kroner til rehabilitering

Rådhusgaten 7 er et av de eldste bevarte husene i Oslo, de eldste delene av bygningen er fra ca. 1625-30. Det ble bygget i nye Christiania etter bybrannen i 1624, i det som etter hvert ble kalt Kvadraturen. Huset har vært privatbolig, residens, byens andre rådhus (1734-1843) med fengsel, politistasjon, Forfatternes Hus med mer. Bygningen ble fredet i 1927. Fra 2019 har Oslo Byes Vel holdt til der sammen med Murbyen Oslo og Tidvis. Frem mot byjubileet skal bygget rehabiliteres innvendig og interiøret skal bli mer tidsriktig, med mål om at lokalene skal åpnes mer opp for bruk og formidling.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?