Radionettverk til beredskap og aksjoner

NORGES RØDE KORS fikk 250 000 kroner til utstyr til kryptert sambandsutstyr i 2024

Prosjektet innebærer etablering av et kryptert VHF radionett for å sikre kommunikasjon ved store hendelser og aksjoner, spesielt i situasjoner hvor nødnett faller ut. Ved å plassere sender/mottakerenheter på høye punkter som fjelltopper eller master, kan områder som Sandefjord og Tønsberg opprettholde viktig kommunikasjon mellom nødetater, hjelpeorganisasjoner og kommunen, selv under strømstans. Norges Røde Kors har fått tildelt 250 000 kroner til kryptert sambandsutstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?