Rakkerungene barne- og ungdomsteater

Rakkerungene barne- og ungdomsteater får 100.000 kroner til lyd- og lysanlegg. Teateret er en foreldredrevet organisasjon som drives på dugnad.

Barna setter opp en forestilling hvert år og i tillegg opptrer de på arrangementer blant annet gjennom kulturskolen, Ungdommens kulturmønstring og jule- og sommerkonserter. Med eget lyd- og lysanlegg vil teateret spare kostnader og de vil lettere kunne være med på ulike arrangementer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?