Rakkestad bygdetun

Rakkestad bygdetun får 390.000 kroner til å sette opp et fjøs til dyrehold.

Rakkestad bygdetun er et levende museum der det blir lagt stor vekt på arbeidsfellesskap mellom unge og gamle, hvor blant annet arbeidsuke for 8. klassinger et av tiltakene.

Bygdetunet er et viktig samlingspunkt for innbyggerne i kommunen. Her får de innblikk i gamle håndverk, arbeidsmåter og teknikker. For å videreutvikle tunet ønsker de å sette opp et fjøs til dyrehold. Det finnes allerede dyr på gården, men de mangler en egnet bygning til dyrene.

Til dette formål har Sparebankstiftelsen DNB bevilget kr 390.000.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?