Rakkestad Historielag

Rakkestad Historielag får 150000 kroner til skilt og formidlingsmateriell. Historielaget er en lokalhistorisk forening med fokus på bevaring av kulturminner i nærmiljøet og de har flere aktiviteter med formidling av håndverktradisjoner til barn og ungdom. I forbindelse med et større prosjekt med registering av av eldre husmannsplasser, setrer og boplasser i kommunen skal gaven fra Sparebankstiftelsen DNB brukes til å formidle fakta på de ulike plassene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?