Rammestiftelsen for kunst, kultur og natur

Rammestiftelsen for kunst, kultur og natur får 900000 kroner til å restaurere Isdemningen og etablere ny bro ved Solbergelva. Follo var et område hvor man i gamle tider produserte og eksporterte store mengder naturis. På Hvitsted ligger det en godt bevart isdemning som er 120 meter lang og 8 meter høy. Demningen skal settes i stand, slik at man kan demonstrere hvordan man laget is tidligere. Det er lett å ta fryseboksen for gitt. I tillegg skal det bygges bro over elven, slik at Kyststien får et nytt krysningspunkt.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?