Randonee – øke lokal aktivitet

NORGES SKIFORBUND får 2894000 kroner til utvikling av Randoneeidretten gjennom fire arbeidspakker

Tilskuddet går til Norges Skiforbund ved underavdeling Randonee. De skal begynne et prosjekt hvor målet er å øke rekrutteringen til randonee som trenings- og konkurranseaktivitet gjennom å få etablert flere lokale treningsmiljøer. I prosjektet har skal de jobbe ut i fra fire arbeidspakker: AP1 – Etablering og utvikling av treningsmiljøer AP2 – Lavterskel randoneekonkurranser AP3 – Randonee utstyr og arrangørpakker AP4 – Anleggsutvikling Prosjektet er treårig med økende utbredelse gjennom de tre årene, der frivillige i randonee- miljøet og skiforbundet sin rekrutteringsavdeling med deres 13 skiklubbutviklere (SKU) som dekker alle skikretsen i Norge, vil bli viktige ressurser i prosjektet. Prosjektet bygger på en voksende og populær aktivitet i Norge som har stor tilknytning til friluftslivsutøvelse av samme aktivitet. Prosjektet vil bygge grunnlag for både egenorganisert friluftsliv, og fremtidige OL-medaljer nå som idretten har blitt en olympisk gren.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?