Randsfjordmuseene AS

Randsfjordmuseene AS får 40000 kroner til verktøy og belysning til utstilling. Hadeland Bergverksmuseum har opp gjennom tidene tilegnet seg store mengder geologisk materiale. Etter en større gjennomgang og katalogisering av materialet etter konsolideringen med Randsfjordmuseene AS, er det skilt ut en egen museumssamling. Det er imidlertid store mengder geologisk materiale til overs. Materialet speiler den viktige bergindustrien på Hadeland igjennom de siste 500 år, samt den nære fortids kulturminner, tunellene. I samarbeid med elever på Design og Håndverk på Hadeland videregående skole vil museet nå benytte materialet på en kreativ måte til ulike kunstneriske uttrykk. Skolen vil pedagogisk tilrettelegge for arbeidet, slik at elevene får størst mulig utbytte av dette prosjektet, og arbeidene skal til slutt presenteres i en utstilling på museet, i en stoll ca 30 meter under bakken.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?