Rasteplass med lavvo og fotballbane

Bringsås Vel får 26.500 kroner til lavvo, benker og bord, bålpanne og to fotballmål.

Velforeningen holder til i et populært turområde i Seljord og ønsker å ruste opp en gammel og gjengrodd lekeplass. Den har blitt ryddet på dugnad og det er blitt kjørt på plass flere lass med gruss. I tillegg har de skaffet til veie et lekeapparat. Nå ønsker de å løfte plassen ytterligere og gjøre den til et fint sted for turgåere som vil raste.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?