Rausjødalen Meieri

Rausjødalen Meieri får 150.000 kroner til anskaffelse av møbler og utstyr til meieriet som nå restaureres.

Rausjødalen Meieri er det eldste andelsmeieriet i Nord-Europa (150 år). Det er lagt ned mye dugnadsarbeid for å restaurere bygningen.

Sparebankstiftelsen DNB gir 150.000 kroner til anskaffelse av møbler og utstyr til meieriet for å skape mer aktivitet på meieriet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?