Realfag på fritiden

Forskerklubben i Asker fikk 200.000 kroner i 2018 til laboratorieutstyr.

Klubben er et gratis tilbud en kveld i uken for 9. og 10. trinnelever. Gjennom aktivitetene i klubben veiledes og oppmuntres deltagerne til å forske innen realfag og matematikk, og de får en fin felles læringsarena.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?