Realfag på talentsentre og som fritidstilbud

STIFTELSEN NORSK TEKNISK MUSEUM får 6005000 kroner til videreutvikling av tre talentsenterfilialer i Oslo og etablering av fritidstilbud innen realfag

Oslo Vitensenter, ved Norsk Teknisk museum, etablerte høsten 2016 et talentsenter i realfag. Dette er et tilbud til faglig sterke barn og unge som trenger ekstra utfordringer i undervisningen. Her jobbes det i tverrsnittet av teoretisk realfag, praktisk ingeniørfag, kunst og design. Gjennom dette får de utvikle sin dybdelære og muligheten til å erfare realfag i praksis. I 2019 ble satsingen utvidet, ved å etablere lokale talentsentre ved tre videregående skoler i Oslo Øst. Det er utviklet en ressursbank med undervisningsopplegg og aktivitet tilpasset målgruppen, og lærere på skolene får kursing , oppfølging og veiledning. Elevene som deltar har også fått mulighet til å være mentorer og kursholdere på skaperverksteder og andre realfagsaktiviteter. Nå skal talentsentrene ved disse tre videregående skolene i Oslo øst videreføres i nye tre år, og det skal også etableres fritidstilbud innen realfag i tilknytning til disse talentsentrene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?