Redalen Røde Kors

Redalen Røde Kors får 50000 kroner til inventar, lyd- og lysutstyr til ungdomsklubb.

Siden kommunen legger ned stadig flere klubber, ønsker Røde Kors å gi ungdommene et tilbud utenfor idrett og speider. Ungdomsklubben skal være et samlingssted uten andre krav enn rusfrihet. I tillegg skal elever fra ungdomsskolen sitte i klubbstyret for slik å kunne påvirke sin egen klubb og fritid.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?