Redd myra!

SABIMA får 650000 kroner til Informasjon og aktiviteter om myr og restaurering av disse

Organisasjonen har gjennom historien jobbet mye med biologisk mangfold i skog og de siste årene med våtmark, og særlig myr, kulturlandskap og fremmede arter. Myra har unike egenskaper som er nyttige for oss mennesker. Mellom 30 og 50 prosent av norsk myr er ødelagt og fortsatt ødelegges nye myrområder hvert år. Kunnskap om og forståelse for myrenes viktighet er derfor viktig å bygge, for å sikre denne naturtypen og arenaen for naturopplevelser.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?