Redesign på frivilligsentral

HORTEN KOMMUNE får 250000 kroner til utstyr til gjenbruksverksted

Frivilligsentralen etablerer seg i et eget hus, hvor de også ønsker å fungere som en bærekraftssentral og et senter for gjenbruk. Her skal de legge til rette for arbeidstrening. De vil blant annet fokusere på redistriubuering, kurs i redesign og omsying og vedlikehold av klær og bruksgjenstander.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?