Redningsaksjon for freskene i Emanuel Vigelands museum

EMANUEL VIGELANDS MUSEUM får 250000 kroner til utbedring av skader i freskene

Emanuel Vigelands museum har gjennom konserter og andre arrangementer blitt et alternativt, aktuelt og spennende sted. Museet har i løpet av de siste 20 årene hatt en tredobling i besøkstallet og flertallet av de besøkende er i dag unge voksne. Et stadig våtere klima og styrtregn har de siste årene påført freskene i Emanuel Vigelands mausoleum store skader, og det settes nå i gang tiltak for å sikre freskene og hindre at større deler går tapt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?