Redningshunder redder liv

NORSKE REDNINGSHUNDER ROMERIKE DISTRIKT får 100000 kroner til kompetanseheving

Alt arbeid i distriktslaget skjer på frivillig basis, og det legges ned mye arbeid i å lære opp nye ekvipasjer. Instruktører skal nå bli kurset, for å være bedre rustet til å utdanne flere til å bli godkjente hundeførere.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?