Reduksjon av mudder

Biologi til lands og til vanns får 40.000 kroner til dyrking og utsetting av tarmsjøpung.

Målet med arbeidet er å få flere til å sette pris på det naturen har å by på og på den måten engasjere folk til å verne om og ta eierskap til miljøet. Indre Oslofjord og Singlefjorden i Østfold har en felles utfordring i mudder. Mudderet er oksygenfattig og illeluktende, dekker enorme deler av havbunnen og hindrer en rekke arter å feste seg. Funn indikerer at tarmsjøpung har en positiv virking på mudderutfordringen og i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, blant annet Marinreparatørene, vil de starte et pilotprosjekt for å dyrke frem og sette ut matter med tarmsjøpung. Arbeidet skal gjøres i samarbeid med lokalbefolkningen inkludert et stort og aktivt dykkemiljø.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?