Redusere matsvinn

Matsentralen Oslo fikk 100.000 kroner til holdningskampanje for skoleelever i Oslo for å redusere kasting av mat.

Matsentralen på besøk på Ila skole i samarbeid med The Scream From Nature. (Foto: The Scream From Nature)

Matsentralen Oslo ønsker både å bekjempe sult blant fattigstilte og redusere svinn av mat. I vesten kastes svært mye av maten som produseres, selv om den er spiselig. Samtidig er det mange som sulter. I 2015 redistribuerte Matsentralen 800 tonn mat.

Nå vil de besøke skoler i Oslo-området for å snakke om matkultur og samtidig øke bevisstheten rundt overforbruket. De skal vise at man kan stole på egne sanser, framfor å blindt følge best før-merking. Matsentralen skal blant annet utarbeide et undervisningsopplegg og kurse frivillige.

Se også: matsentralen.no/

Elever ved Ila skole deltok på skoleprosjektet i november 2016. Her fikk de tips til hvordan man kan kaste mindre mat. I samarbeid med The Scream from Nature lagde elevene sine egne Skrik fra Naturen med frukt og bær som av ulike grunner ikke kan selges i vanlig butikk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?