Refleksjon rundt demokratiske verdier

MIA, Museene i Akershus fikk 1,25 millioner kroner i 2019 til det digitale lærespillet, Valgets kval.

Grini var den største tyske fangeleiren i Norge under andre verdenskrig. I dag huser stedet Grinimuseet, de ønsker å legge opp til refleksjon over demokratiske verdier og personlige valg gjennom å vise hvordan erfaringer fra Grini fangeleir er like aktuelle mange steder i verden i dag.

Mange som vokser opp i Norge i dag tar demokratiet for gitt. Men hvordan forholder du deg til en situasjon der de demokratiske rettighetene blir tatt fra deg, og diktatur innføres som styreform? Hvilke valg tar du når dilemma oppstår i en fangeleir preget av frykt, maktmisbruk og uforutsigbarhet?

Gjennom 3DVR-spillet «Valgets kval» vil spilleren oppleve å være i fangeleiren og «føle» historien og hendelsene på kroppen. Erfaringene ungdommene gjør i spillet skal bidra til å styrke deres syn på viktigheten av å ta vare på de demokratiske verdiene for fremtiden. Valg vi tar får konsekvenser, både for oss selv og for andre.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?