Regionale og nasjonale ensembler

NORGES MUSIKKORPS FORBUND får 3915000 kroner til kvalitetsheving og møteplasser for unge utøvere 2024-26

Norges Musikkorps Forbund er med sine 40 000 medlemmer i alderen 8-26 år Norges største kulturorganisasjon for barn og unge. NMF har som mål å tilby aktiviteter av høy kvalitet og å være en sentral bidragsyter til livslang læring, økt livskvalitet og kulturbygging i hele landet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?