Rehabilitering av Bøndernes Hus

Bøndernes Hus Venner fikk 140.000 kroner i 2016 til oppgradering av Bøndernes Hus i Enebakk.

Bøndernes Hus etter rehabiliteringen (Foto: Bøndernes Hus Venner)

Bøndernes Hus i Enebakk er et laftet tømmerhus fra 1928-29. Venneforeningen ble stiftet i 2012, og etter at de tok over driften av huset, skjøt aktiviteten i været. Flere ulike foreninger har aktivitet her, fra 4H til kreftaksjoner, fra bygdeungdomslag til velforeningsarrangement og fra hardrockkveld til eldredans.

I 2016 satt venneforeningen i gang med en påkrevet oppgradering for å gjøre huset enda bedre. Endeveggen på huset var ferdig rehabilitert våren 2017.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?