Reidvintunet og skolestua

Sparebankstiftelsen DNB gir 350.000 kroner til fullføring av Reidvintunet.

Reidvintunet består av flere godt restaurerte bygninger, blant annet en gammel skolestue hvor Olav Duun bodde som lærer fra 1908 til 1912. Skolestua brukes aktivt av skolene i Holmestrand.

15.000 dugnadstimer er lagt ned av frivillige entusiaster på Reidvintunet, som får 350.000 kroner av Sparebankstiftelsen DNB til å fullføre bygging av Nøtnes, stallen og fjøset, i tilknytning til Nøtneslåven (som er 250 år gammel)

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?