Rekruttering av frivillige til familieaktiviteter

Stovner frivilligsentral har suksess både med å involvere nye grupper frivillige, og med å organisere ulike aktiviteter rettet mot barnefamilier med fokus på inkludering.

Unge frivillige skaper gode ferieminner for familier på Stovner (Foto: Filip Christensen)

I 2019 fikk Stovner Frivilligsentral 1,8 millioner kroner i 2019 til lederprogrammet for ungdom. Frivilligsentral har tidligere fått tilsammen 3,5 millioner kroner til prosjektet Familieferie på Stovner.

Frivillig lederprogram for ungdom

For at ungdom skal engasjere seg mer og få økt forståelse av hvordan de kan være en ressurs for samfunnet satt frivilligsentralen i gang et lederprogram for unge fra 16-22 år. Gjennom verksteder, ledertrening og frivillig arbeid lærer og erfarer de hvordan de kan blir trygge på seg selv, og samtidig bli rollemodeller for andre.

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?