Rekruttering av ledere til Barnas Turlag

DNT Valdres får 31.500 kroner til innkjøp av utstyr og kompetanseheving.

Lokalavdelingen er relativ ny i DNT-systemet da de ble medlemmer i 2011. DNT Valdres arbeider for å legge forholdene til rette for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv, og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag i alle Valdreskommunene. De ønsker nå å etablere Barnas Turlag i regionen. Det har tidligere vært et liten aktiv gruppe, men nå er disse barna gått over i DNT ung. Gjennom prosjektet ønsker de å kjøpe inn noe utstyr og øke kompetansen i regionen på aktiviteter for barn og unge. De vil arrangere kurs med kursleder fra DNT Oslo og Omegn som har god kompetanse på området. Kurset skal være et Kinderegg-kurs som Oslo og Omegn har utviklet. De har med suksess satt sammen et kurs som går over en dag som inneholder viktige elementer for å motivere barn og unge til å være ute. Kursene vil være gratis. I tillegg vil det arrangeres turer og aktiviteter for Barnas Turlag gjennom 2018. Målet for kursene vil være å få minst to varige aktivitetsledere i regionen pr kurs, som skal arrangere aktiviteter for Barnas Turlag i årene fremover.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?