Rekruttering av musikanter til obo

Kontra kulturskole får 175.000 kroner til oboer.

Kulturskolen har de siste årene gjennomført et prosjekt med å rekruttere elever til å spille obo. Dette har de lyktes godt med og trenger flere gode instrumenter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?