Rekruttering av utøvere på kirkeorgel

Orgelklubben Ferdinand fikk 600.000 kroner i 2019 til programfag i kirkemusikk.

Programmet “Instrumenter i fokus” har som mål å øke rekrutteringen av musikere som spiller på obo, fagott, harpe, kirkeorgel og kontrabass. Programmet koordineres av Valdres Sommersymfoni og er initiert av Sparebankstiftelsen DNBs datterselskap Dextra Musica.

Et av initiativene er programfag kirkemusikk, i regi av Orgelklubben Ferdinand, med mål om flere utøvere på kirkeorgel. Orgelklubben får 600.000 kroner til et pilotprogram over 3 år.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?