Rekruttering i folkemusikk og folkedans

FolkOrg får 700.000 kroner til rekrutteringstiltak innen folkemusikk og folkedans.

FolkOrg mottar støtte til et rekrutteringsprosjekt for folkemusikk- og folkedansmilljø. Dette på bakgrunn av en betydelig nedgang i antall søkere til Norges Musikkhøgskole, Ole Bull-Akademiet og Vinstra vidaregåande skule. Rekrutteringsprosjektet er en del av Dextra Musicas Program for unge utøvere. Det skal i 2017 arbeides med 5 lokale piloter for å bidra til å skape bærekraftige modeller for å styrke rekrutteringsarbeidet i sjangeren. FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans i Norge ble stiftet 21. november 2009, som en sammenslutning av Landslaget for spelemenn (stiftet 1923) og Norsk folkemusikk- og danselag (stiftet 1987). Organisasjonen har i dag omtrent 4500 medlemmer og 150 lokale spel- og danselag. FolkOrg har som formål å jobbe for folkemusikken og folkedansen i Norge ved å styrke deres rolle og vilkår i samfunnet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?