Rekruttering innen folkemusikk og folkedans

FolkOrg fikk 3,2 millioner kroner i 2017 til rekrutteringstiltak innen folkemusikk og folkedans.

Det skal arbeides med 10 lokale piloter for å bidra til å skape bærekraftige modeller for å styrke rekrutteringsarbeidet i sjangeren.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?