Rekruttering til Musikkopplæring

BARNEORKESTERET BARRATT DUE fikk 50 000 kroner til et rekrutteringsprosjekt for økt interesse og deltagelse i Musikklek og Barneorkesteret i 2024

Barneorkesteret Barratt Due har fått tildelt midler til et rekrutteringstiltak for økt interesse og deltakelse i Musikklek og Barneorkesteret.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?