Rekruttering til smedfaget

NORDRE RINGSAKER HUSFLIDSLAG får 91450 kroner til utstyr til smie

Nordre Ringsaker Husflidlag ser at det er behov for å rekruttere yngre til smedfaget. De får støtte til utstyr så de kan holde kurs og tilby aktiviteter, for å ivareta den lokale kulturarven.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?